Τετρακτίς στούντιο - Όροι χρήσης
Τετρακτίς στούντιο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αρχική Μαθήματα Παρενθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, χωρίς άδεια.

Το εργαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης ή πώλησης, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενώ μπορεί, να αλλάξει, ή να διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, των φωτογραφιών παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος και των τιμών.

Δεν φέρουμε ευθύνη των περιεχομένων οποιασδήποτε ιστοσελίδας εκτός της δικής μας, ή συνδέσμου. Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση εκ μέρους σας οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου αυτού του Δικτυακού Τόπου ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των γενικών κανόνων του, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης του.
Κάθε αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Σελίδα « < 1 2 > »
© 2018 ΤΕΤΡΑΚΤΙΣ studioΑΡΧΙΚΗΠΑΙΧΝΙΔΙΑΚΡΟΥΣΤΑΚΕΡΑΜΙΚΑΠΑΡΕΝΘΕΣΕΙΣΜΑΘΗΜΑΤΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
000672643 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ